Bierny transport przez błony komórkowe

Choroby » Bierny transport przez błony komórkowe

Bierny transport przez błony komórkowe może odbywać się w różny sposób, chociaż podstawowym zjawiskiem warunkującym jest dyfuzja. W zakresie dyfuzji różnych substancji przez błony komórkowe odgrywają rolę następujące czynniki: rozpuszczalność w tłuszczach lub wodzie dla substancji przechodzących przez błony lipidowo-białkowe, wielkość cząsteczek, zjonizowanie cząsteczek, wzajemne współdziałanie cząsteczek przy przechodzeniu przez błonę, stan czynny komórki, temperatura itp.